Metsästys

Metsolassa on kaupunkilaisseuraksi erittäin hyvät ja riistarikkaat metsästysmaat. Pienriistanmetsästysaluetta on noin 8000 ha ja hirvenmetsästysaluetta noin 5000 ha. 
Metsolassa on voimakas riistanhoitokulttuuri, jolla hyviä riistakantoja tuetaan ja hoidetaan. 
Hirvenmetsästys on suosituin jahtimuoto, mutta myös aktiivisia pienriistan pyytäjiä seurassa on lukuisia. Seurassa on saaliskiintiöt jäsenille siitä kuinka paljon riistavaroista voidaan saaliiksi vuosittain ottaa, että riistakannat säilyvät jatkossakin hyvällä tasolla.

Riistanhoito

Riistanhoito kuuluu Metsolan jäsenistön arkeen. Seuramme on hyvin aktiivinen riistanhoidossa ja Metsolassa vaalitaan hyviä riistakantoja vuoden ympäri. Riistaa hoidetaan mm. telkänpönttöjen, heinäruokintakatoksien, nuolukivien sekä riistapeltojen avulla. Ruokinnan lisäksi riistaa hoidetaan mm. pienpetoja vähentämällä niin elävänä pyytävillä loukuilla, hetitappavilla raudoilla kuin luolakoirillakin.

Muu toiminta

Metsola on erittäin aktiivinen metsästysseura. Painopiste on toiminnoissa jotka rakentuvat metsästysharrastuksen ympärille. Tällaisia osa-alueita ovat riistanhoito, maanomistajasuhteiden ylläpito, ammuntataitojen kehittäminen ja ylläpito sekä muu edellistä tukeva jäsenistön yhdessäolo, Metsolan yhteishengen vaaliminen ja yhdessä asioiden tekeminen.