Muu toiminta

Metsola on erittäin aktiivinen metsästysseura. Painopiste on toiminnoissa jotka rakentuvat metsästysharrastuksen ympärille. Tällaisia osa-alueita ovat riistanhoito, maanomistajasuhteiden ylläpito, ammuntataitojen kehittäminen ja ylläpito sekä muu edellistä tukeva jäsenistön yhdessäolo, Metsolan yhteishengen vaaliminen ja yhdessä asioiden tekeminen.